6.

Поради твоята постоянна и безусловна любов към Бог никой не може да ти внуши да сториш нещо нередно.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.