64.

За мен днес е един много щастлив ден, защото реших, че повече няма да живея в моята фалшива увереност. Фалшивата увереност, че мога да унищожа света, целия свят. От днес нататък ще живея с една истинска увереност. Тя е следното: Аз ще служа на моят Любим Всевишен за преобразяването на този свят в пълно Съвършенство - един свят, който няма да вижда лицето на несигурността и нечистотата, две непростими сили, които сега не позволяват на този красив наш свят да бъде напълно съвършен.

Когато несигурността улови сърцето ми ще заявя: „Аз съм по–просторен и от най–просторният. Аз съм по–обширен от космоса”. Когато нечистотата улови живота ми незабавно ще заявя: „Аз съм единство, универсално единство, отвътре и отвън“.

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 64
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.