63.

Радостта не е възбуда. Радостта е моето вътрешно равновесие, тя е също пълната Вяра на Бог в мен. Другото име на моето вътрешно равновесие е безрезервната Увереност на Бог в мен.
Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.