9.

О, мое лениво тяло, забързай се, забързай се!

Още колко години смяташ, че целта състрадателно ще те чака?

Преводи на тази страница: Russian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.