10.

О, мой нечист витал и несигурен ум, ако се осмелите да избягате заедно с моя живот-удовлетворение, веднага ще бъдете уловени от чистотата на моята душа и от искреността на моето сърце. Моята душа и сърце горят от нетърпение да ви помогнат. Просто им дайте тази възможност. Те ще ви преобразят не само коренно, но и безусловно.
Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ cs 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.