Ученик: Когато те посетят, какво правят? Говорят ли си с теб?

Шри Чинмой: Понякога те благославят или ти говорят. Правят го от добра воля. Когато те посетят, можеш да получиш резултата едва няколко дни по-късно, но определено ще получиш нещо. Когато ви посещавам в сънищата, вие никога не ме виждате. Само Х. ми е дал пълно описание.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.