Ученик: Как можем да призовем ангел?

Шри Чинмой: Така, както призовавате Всевишния. Ако видите ангел, вие непременно ще почувствате нещо. Всичко ще се промени за няколко минути или дни. Съзнанието ви ще се промени; вие ще се реете. Толкова е красиво.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.