Ученик: Имаш ли ученици, които са ангели?

Шри Чинмой: На първо място ти. Ти си първата, а на второ място е B. На трето място е С. Вие всички, всички, всички сте ангели. Когато майката говори за децата си, тя ви кара да чувствате, че те са ангели. Тя прави това от любов. Ние всички сме ангели, ако се опитваме да водим по-добър живот.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.