Ученик: Каква е връзката между Божието въображение и осъзнаването на Бог?

Шри Чинмой: Що се отнася до Бог, въображението, осъзнаването и проявлението вървят заедно. Когато хората си представят нещо, може да са необходими много години и дори прераждания, за да стане то реалност. При Бог не е така.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.