Ученик: Когато най-напред нараних крака си, веднага след това, за тридесет секунди, той се оправи. Как изгубих силата, която Вие вложихте в него?

Шри Чинмой: Нямаше благодарност. Напълно е вярно. Най-напред ти не можеше дори да вървиш, а след това тичаше и риташе топка. Но после почувства, че си щял да се оправиш и без това. Така че силата бе отвратена и си тръгна.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 72
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.