Изборът на Гуру

Гуруто, който ти дава безгранична радост, е твоят Учител. Да предположим, че четирима души вървят по улицата и ти виждаш и четиримата. Един веднага ще привлече твоето вниманието и ти няма да знаеш защо. Другите са там, но твоята душа има особено вътрешно привличане към един. Подобно, може да отидеш до духовен Учител и когато го погледнеш, може да почувстваш, че той е някой, когото си познавал преди. Може да почувстваш, че нещо отвътре ти казва: „Аз познавам този човек“. Може да почувстваш огромна близост, дори в неговите външни жестове. Може да почувстваш: „Това е някой, който ми е бил много близък, но сега съм го забравил“. Това е връзката между твоята душа и душата на този отделен Учител. Всеки има душа. Ако незабавно получиш вътрешен отговор от душата на Учителя, тогава можеш да си напълно сигурен, че ти си предназначен за неговия път. Ако получиш изключително голям трепет във вътрешното си същество, когато го видиш, тогава той е верния човек.

Случвало се е в някои случаи човек да е чул някой случайно да спомене името на Учителя. Бог знае каква музика, какво вълшебство има в името на Учителя, но търсачът е дошъл при Учителя, защото е чул името. Самото име на Учителя привлича някои хора към него. Не е необходимо Учителят да казва и дума. Самото му присъствие ще ви залее с безгранична радост и наслада. Всичко е направено в тишина. Той говори, защото трябва да убеди външния ум, повърхностния, интелектуалния ум. Но това говорене не може да донесе осъзнаване. Вашата медитация, вашето вътрешно чувство на единство с душата на Учителя – това ще ви позволи да постигнете Най-Висшето.

Който е предназначен да бъде мой ученик, рано или късно ще стане мой ученик. Който не е предназначен за мен, може да идва при мен за шест месеца, но може би нищо няма да види и нищо няма да почувства в мен. Аз не мога да го обвинявам, защото не съм предназначен за него. Тъй че, ако не виждате нещо в мен, или ако не чувствате, че този път е предназначен за вас, моля ви, не бъдете разочаровани. Има много други пътища, от които можете да избирате.

Онези, които са мои ученици, виждат нещо в мен и затова стоят при мен. Те правят правилното нещо за самите тях. Ако не откривате тук това, което искате, би трябвало да потърсите някъде другаде. Аз не ви отхвърлям, далеч от това. Но аз чувствам, че вие губите своето ценно време. Това, от което се нуждаете, е вътрешно ръководство и външна увереност; вие се нуждаете от някой да ви ръководи и постоянно да ви дава кураж, вдъхновение и стремеж, тъй че да можете да крачите напред според най-висшия вътрешен повик на вашата душа. Поддържайте своя вътрешен интензивен плач за учител. Тогава утре или няколко дни по-късно, вие ще го намерите. Не би трябвало да пропускате възможност да отидете и видите духовни Учители, когато те дават беседи или провеждат медитации. Който ви дава най-голяма вътрешна радост и удовлетворение, е вашият учител.

В избора на Гуру има едно нещо, което може да опитате. Напишете имената на всички Учители, които сте срещали или за които сте чували, или сте разбрали от книгите, които сте чели. Ще има около шест или седем имена. След това вземете името на първия духовен Учител на листа и, като повтаряте името му, поставете дясната си ръка на сърцето си. Опитайте се да почувствате звука в сърцето си, като повторите името седем пъти. Преминете през списъка и докато повтаряте името на всеки Учител, опитайте се да почувствате ударите на сърцето си. Ако чувствате радост, наслада или екстаз, веднага оценете Учителя. Трябва да почувствате какъв вид радост получавате от повтарянето на името му и тогава оценете това по скала.

Ако не получавате отговор, радост, вдъхновение, когато повтаряте името на определен Учител, тогава сте в пълното си право да му дадете нула процента. Ако получите страхотен отзвук от името на Учителя на листа, ако целият сте в трепет, ако самото му име изпраща огромно пулсиране от глава до пети, вие непременно ще му дадете деветдесет и пет или дори сто процента. Тогава знаете без съмнение, че този е вашият Учител. Той е предназначен за вас и вие сте предназначени за него. Ако той не е близо до вас, а в Индия или някъде другаде, тогава трябва идете там или, ако е речено да стане, обстоятелствата ще доведат вашия Учител тук. Ако сте предопределен да сте ученик на даден Учител, Бог безпогрешно ще ви заведе при него или ще го доведе при вас.

Без значение кой е вашият учител, аз искам вие да осъзнаете Бог. Това ще ми даде най-голяма радост. Не е това кой ще ви заведе, а къде ще ви заведе, което е важно: дали ще стоите в невежество, или ще влезете в морето от Светлина. Когато видя един стремящ се, плуващ в морето от Светлина, това ми дава най-голямата радост. Кой го е довел не е това, което ме радва; само фактът, че той е там, в морето от Светлина.

Преводи на тази страница: Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ di 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.