Въпрос: Една дама, когато медитира на трансценденталния ви портрет, вижда как той става по-голям, после по-малък, как променя отенъците си и как приема физическо присъствие.

Шри Чинмой: Много, много хора са имали това преживяване от трансценденталния ми портрет. Тя вижда финото ми тяло. Ако вътрешните ми същества искат да изведат напред финото ми тяло, тогата то изглежда съвсем осезаемо. Когато стана едно с трансценденталното Съзнание, трябва да знаете, че това Съзнание може да приеме най-малката форма и в същото време по-голяма от най-голямата.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ej 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.