Въпрос: Тя казва, че вижда най-вече виолетов цвят.

Шри Чинмой: Виолетовият е нейният собствен цвят – той е един от основните цветове. Всеки човек има един или два цвята, които са свързани с неговото собствено проявление. Душата ? иска да проявява с виолетовия цвят.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ej 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.