Въпрос: Усещам странна вибрация във врата си. Първо изпит-вам радост, а после тази вибрация. Какво е това?

Шри Чинмой: Ако изпитвате радост, когато чувствате тази вибрация, тогава това е добра вибрация. Ако получавате радост, тогава определено това е добре. Нещо, което ви дава чиста, невинна радост, е добро. Когато усетите вибрация, която ви окуражава и ви вдъхновява, това означава, че нещо хубаво се случва вътре във вас.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ej 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.