Въпрос: Какво мога да направя, за да изпитвам това по-често?

Шри Чинмой: Подсилете молитвата си, молете се повече. Физически също трябва да сте малко по-силен. Иначе няма да можете да развиете повече възприемчивост. Във вашия случай трябва да сте физически по-силен. В противен случай, когато повече светлина, изобилна светлина се спусне отгоре, ще ви е много трудно да я задържите. Така че първо физическото ви тяло трябва да бъде достатъчно силно, за да можете да получавате светлина отгоре.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ej 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.