Въпрос: Бих искал да разбера как преживявате Бог, когато медитирате?

Шри Чинмой: Няма твърдо правило. Когато преживявам Бог, това може да е Неговия личностен аспект или може да е Неговия безличностен аспект. Понякога Го виждам, усещам Го и божествено Му се наслаждавам като безкрайно Блаженство. Понякога Го виждам и разговарям с Него по начина, по който разговарям с един човек, но Той ми се явява с божествените Си атрибути. Той е безкрайно по-красив в онзи момент от най-омайното дете, което сте виждали на земята. Понякога Той се появява под формата на безкраен Мир, понякога като вечно Дете, което си играе в градината на моето сърце. Има много начини, по които преживявам моя Възлюбен Всевишен.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ej 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.