20.

Бог се нуждае от теб
само когато Го обичаш
така, както Той иска от теб.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.