25.

Древната искреност
е нужна
за съвременния мир.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.