39.

Всеотдайното сърце
става все по-младо
с всеки нов ден.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.