38.

Моят живот на безусловно предаване
е чудотворно постижение на Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.