41.

Тези, които обичат света,
откриват Бог
незабавно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.