Част II — Въпроси и отговори за душата

Шатрата на Вечното Отвъдно

Животът на сърцето му
е шатра на земята.

Животът на душата му
е шатра на Небесата.

Неговият Божествен Живот
е шатра на Вечното Отвъдно.

Земята вижда
чрез сърцето му.

Небесата чувстват
чрез душата му.

Вечното Отвъдно сияе
чрез неговия Божествен Живот.