Част I

Има ли душата специална мисия?

Вашата душа има специална мисия. Вашата душа е върховно съзнателна за това.

Мая, илюзията или забравата, ви кара да чувствате, че сте ограничени, слаби и безпомощни. Това не е вярно. Вие не сте тялото. Вие не сте сетивата. Не сте умът. Всички те са ограничени. Вие сте душата, която е безгранична. Вашата душа е безкрайно силна. Вашата душа не се подчинява на времето и мястото.

Можете ли да осъзнаете душата си? Можете ли да бъдете напълно съзнателни за душата си и да бъдете едно с нея? Разбира се, че можете. Защото всъщност вие не сте нищо друго освен душата. Вашата душа е носител на естественото състояние на съзнанието. Но съмнението затруднява осъзнаването на душата. Съмнението е безплодната борба на човека във външния свят. Стремежът е плодоносната увереност на стремящия се във вътрешния свят. Съмнението не спира да се бори. Накрая то осуетява собственото си намерение. Стремежът лети нагоре към Най-Висшето. В края на пътешествието си той достига Целта. Съмнението се базира на външно наблюдение. Стремежът се гради върху вътрешно преживяване. Съмнението свършва с провал, защото живее в ограничения физически ум. Стремежът приключва с успех, защото живее във вечно издигащата се душа. Животът в стремеж е живот на Мир. Животът в стремеж е живот на Блаженство. Животът в стремеж е живот на божествено Осъществяване.

За да знаете каква е специалната ви мисия, вие трябва да се потопите дълбоко навътре. Надеждата и смелостта трябва да ви придружават в неуморното ви пътешествие. Надеждата ще събуди вашата вътрешна божественост. Смелостта ще накара вашата вътрешна божественост да разцъфти. Надеждата ще ви вдъхнови да мечтаете за Трансценденталното. Смелостта ще ви вдъхнови да проявите Трансценденталното тук на земята.

За да почувствате каква е специалната ви мисия, вие винаги трябва да творите. Това ваше творчество е нещо, в което накрая се превръщате. В заключение осъзнавате, че вашето творение не е нищо друго, а личното ви себеоткриване.

Вярно, има толкова мисии, колкото и души. Но всички мисии се осъществяват едва след като душите са постигнали някаква степен на съвършенство. Светът е божествена игра. Всеки участник играе роля за нейния успех. Ролята на слугата е толкова важна, колкото тази на господаря. В съвършенството на всяка индивидуална роля е груповото осъществяване. В същото време, индивидуалното осъществяване става съвършено само когато човек е изградил неделимата си връзка и е осъзнал единството си с всички човешки същества по света.

Вие сте едно цяло от стъпалото на крака си до върха на своята глава. Въпреки това едно място се нарича уши, друго се нарича очи. Всяко място в тялото ви има свое собствено име. Странно наистина, въпреки че всички те са части от същото тяло, едното не може да изпълнява действията на друго. Очите виждат, но не могат да чуват. Ушите чуват, но не могат да виждат. Така че тялото, бидейки едно, е и множество. Посъщия начин, въпреки че Бог е един, Той проявява Себе Си чрез много форми.

Бог ни казва каква е нашата мисия. Но ние не разбираме Божия език, затова Той трябва да бъде Свой собствен преводач. Когато другите ни говорят за Бог, те никога не могат да ни обяснят напълно какво е Бог. Те представят неточно, а ние разбираме неправилно. Бог говори в тишина. Той също така превежда Своето послание в тишина. Затова нека и ние да чуваме и разбираме Бог в тишина.

Има ли душата ви специална мисия? Да. Вашата мисия е в най-съкровените кътчета на сърцето ви и трябва там да я намерите и осъществите. Не може да има външен начин да изпълните мисията си. Еленът произвежда мускус в собственото си тяло. Той го подушва, омайва се и се опитва да намери откъде идва. Той тича ли тича, но не може да намери източника му. В безкрайното си търсене той губи цялата си енергия и накрая умира. А източникът, който той така отчаяно е търсил, е бил в самия него. Как би могъл да го намери някъде другаде?

Такъв е и с вас. Специалната ви мисия — която е осъществяването на вашата божественост — не е извън вас, а вътре във вас. Търсете навътре. Медитирайте навътре. Вие ще откриете мисията си.