Въпрос: Кога Бог е създал душата?

Шри Чинмой: Бог е създал душата, когато е започнал Своето творение, когато Той е пожелал да се превърне в множество. Бог е искал да се превърне в множество, за да може да се наслаждава на Себе Си в много форми. Не можем да посочим определен момент, защото Бог не е обвързан с нашето време. Той живее в безкрайното, вечно Време.