Въпрос: Когато някой постигне осъзнаване на Аза, какво се случва с душата му?

Шри Чинмой: Осъзнатата душа остава в тялото. Ако душата остане в тялото, когато човек е осъзнат, тогава той може целенасочено да работи за божественото в човечеството. Докато го прави, той ще чувства, че е съзнателен инструмент на Бог, че Бог е Действащият, че Бог е Действието и че Бог си служи с него. Когато булото на невежеството е свалено, душата получава най-голямата възможност да осъществи Божията Мисия на земята. Тогава около душата няма смърт, няма разрушени, няма невежество.