Въпрос: Всички души ли ще бъдат осъзнати накрая, дори душите на най-големите престъпници?

Шри Чинмой: Да, рано или късно всеки трябва да осъзнае Бог. В живота има две стаи. Едната е само светлина и знание, а другата е само тъмнина и невежество. Престъпниците са избрали да останат в стаята, която е цялата в тъмнина. Но един ден те ще видят, че другата стая е много по-осъществяваща. Тогава естествено няма повече да искат да останат в тъмнината. Те ще я напуснат и ще влязат в другата стая, която е пълна със светилна.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.