Въпрос: Кой управлява тялото — умът или душата?

Шри Чинмой: Очаква се душата да господства над тялото, но понякога виталът господства над него, а понякога умът. Всъщност душата не господства; тя вдъхновява. Когато умът или виталът искат да накарат тялото да направи нещо, те не се колебаят да използват сила. Но душата никога няма да насилва; душата винаги действа чрез вдъхновение и любов.

За душата е по-лесно да вдъхнови тялото чрез сърцето, отколкото чрез ума. Детето може да бъде вдъхновено най-лесно чрез сърцето. Но човек може да види и почувства психичния импулс и в осемдесетгодишен старец. Как става така, че виждаме стар човек да действа като дете? Причината е в душата, която го вдъхновява чрез сърцето. Ако не е духовен човек, естествено самият човек няма да знае какво се случва. Той ще си помисли: „Дните ми са преброени, затова нека се държа като дете, нека си върна детството.” Но всъщност се случва това, че душата, изпитвайки любов и загриженост към тялото, го вдъхновява чрез сърцето. Така че щом е намесена душата, това, което наблюдаваме, е вдъхновение, а където са намесени виталът и умът, виждаме господство.