Въпрос: Как се справя душата с доброто и злото и ни предпазва от лоши постъпки?

Шри Чинмой: Идва време, когато отиваме отвъд двойствеността. Ако се потопите дълбоко навътре, ще видите, че това, което наричате зло, изобщо не е такова. То е просто преживяване, което се случва на земно ниво. Всичко е относително. Но тук на земята ние наистина усещаме лошите сили. Как можем да им попречим да действат в нашия живот или в живота на най-близките ни? Има два разумни начина.

Първият начин е чрез концентрация, медитация и съзерцание. Ако човек знае как да ги прави добре, тогава не е нужно да влиза в света на лошите сили. По време на вашата душевна медитация можете да помолите Бог за сила, монолитна сила, духовна сила. Ако можете да приложите тази монолитна сила в живота си, тогава лошите сили непременно ще изчезнат от вас и от атмосферата около вас.

Вторият начин е да се опитате да видите върховната Истина, Бог, във всичко. Трябва да правим това със светлината на душата. Всяко човешко същество има душа. Душата е неизмеримо малка част от безкрайната Истина. Душата е в директна връзка с Божественото, с трансценденталното Същество. Проблемът е, че когато говорим с някой човек, ние не се обръщаме към неговата душа. Виждаме само външното тяло, плътта и костите. Физическото е пълно с тъмнина и несъвършенства, така че за нас е трудно да се доближим до душата. Но нека се опитаме да видим душата вътре във физическото същество на личността, да общуваме с нея и да изнесем на преден план светлината на душата. Ние може да мислим, че въпросният човек е възможно най-лошият престъпник във всяко отношение, но ако можем да изведем душата му напред, чувстваме и наблюдаваме нещо наистина божествено. По този начин злото трябва неизбежно да се предаде на доброто, защото душата е само светлина.