Въпрос: Едни и същи души ли продължават да се връщат на земята?

Шри Чинмой: Душите наистина се завръщат, но Всевишният създава и нови души. Поради различни причини много души са помолили за почивка, преди да завършат своето участие в космическата игра. Онези, които стриктно са следвали пътя на Господ Буда и са влезли в Нирвана, не са се завърнали. Така че Всевишният изпраща в света нови души, за да ги заместят.