Въпрос: Душата обикновено по един и същ начин ли изглежда през всичките си прераждания?

Шри Чинмой: Да, тя обикновено си остава същата. Но вътре в душата е психичното същество, което ще расте. Щом веднъж приеме форма, душата обикновено остава така; но психичното същество расте постепенно като малко дете. Първоначално то е много малко, а сетне пораства. При духовните търсачи психичното същество е по-развито, отколкото при другите хора.