Въпрос: Душата обикновено по един и същ начин ли изглежда през всичките си прераждания?

Шри Чинмой: Да, тя обикновено си остава същата. Но вътре в душата е психичното същество, което ще расте. Щом веднъж приеме форма, душата обикновено остава така; но психичното същество расте постепенно като малко дете. Първоначално то е много малко, а сетне пораства. При духовните търсачи психичното същество е по-развито, отколкото при другите хора.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 66
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.