Душите ме пленяват

Идването и оттеглянето на душите
ме смущава.
И все пак го обичам.

Мечтите и очакванията на душите
ме пленяват.
Затова ги обичам.

Просветлението и осъществяването на душите
ме пробужда.
Затова благоговея пред него.