Въпрос: Как можем да постигнем реалността?

Шри Чинмой: Реалността, Вечната Реалност, можем да притежаваме само когато знаем как да се стремим. Тялото, от чисто духовна гледна точка, е нереално. То остава на земята само седемдесет или осемдесет години и след това изчезва. Душата не изчезва. Ако живеем в душата, тогава всичко е реално, всичко е вечно. Но ако живеем в тялото, тогава всичко е илюзия. Тялото е много ограничено. Съзнанието му е ограничено до усещане за нашето семейство, за нашите приятели и съседи. Душата е вечна и истинска, защото в мига, в който започне да функционира, тя прави това чрез Вселената, чрез Космическото.

Ако искаме да имаме усещане за Реалността вътре в нас, можем да се концентрираме петнайсет минути дневно върху Най-Висшето. Най-Висшето непременно ще бъде вечно истинско. Най-нисшето никога не може да бъде вечно истинско, защото е само ограничение, само тъмнина. Единствено Най-Висшето е само Истина, само Светлина. В нас има вътрешно слънце, безкрайно по-ярко от земното слънце, което виждаме всеки ден. Ако съзнателно се концентрираме върху вътрешното си слънце, тогава ще можем да навлезем в самата Реалност. А щом навлезем в нея, всички други неща ще изчезнат като преминаващи облаци.