Въпрос: Ако това, което изглежда реално на едно ниво, не е реално на всички нива, тогава какво е реалността?

Шри Чинмой: Кой е вечен? Бог. Той е реален. Ето защо това, което идва директно от Него, е реално. Реалността, най-висшата Реалност, е нещо вечно, нещо безсмъртно. Другото име на Реалността е Вечност.

Върховната Реалност е едно нещо, а относителните реалности могат да бъдат съвсем други. Освен това, понякога на физическо ниво ние виждаме нещо по един начин, но когато се концентрираме на вътрешно ниво, не го виждаме по същия начин. Само нещата, които са неизменни, ще притежават същия вид реалност. Има много мимолетни неща на земята и тяхната същност никога не може да бъде същност на онези неща, които са безсмъртни.

Когато гледаме надолу от последния етаж на Емпайър Стейт Билдинг, ние виждаме хората като малки мравки. Ако не използваме телескоп, едва ги виждаме. Така и тук на физическо ниво можем да виждаме една и съща реалност по различни начини.

На по-високите нива съществуват реалности, които са съвсем плътни, чисти и истински; но когато се спуснат в съзнанието на земята, тези реалности губят много от своите вътрешни качества. Когато се появят тук на земята, те не са така красиви, така динамични или душевни, както във вътрешните нива.

Има някои реалности, които са безсмъртни. На всяко ниво те имат все същия капацитет, все същата истинност. Ако притежаваме най-висше осъзнаване на абсолютната Истина, тогава тя непременно ще бъде една и съща на всички нива. Ние можем да видим Истината на грубото физическо ниво така, както я виждаме в по-висшите сфери. Само когато се опитаме да проявим най-висшата Реалност на физическо ниво, ние осъзнаваме, че това е изключително трудна задача. Вътрешно виждаме и чувстваме, че е въпрос на секунди да проявим всичко на земята, но когато се опитаме да установим Реалността тук, когато пожелаем да я проявим напълно на земята, откриваме, че това може да отнеме хиляди и милиони години.