Въпрос: Как може човек да намери яснотата на Истината?

Шри Чинмой: Яснотата на Истината трябва да дойде директно от душата. В противен случай, ако използваме ума, за да определим яснотата на Истината, ще се разочароваме. Ние смятаме, че тъй като сме развити човешки същества, основният ни инструмент е умът. Именно умът ще ни просветли. Но грешим. Нашият истински инструмент е душата. За съжаление, понеже не знаем как да използваме душата в ежедневния си живот, си служим с ума. Умът първо ни изпраща деликатно послание; после, когато отидем по-надълбоко в ума, умственото предположение се превръща в убеждение. От това убеждение ние получаваме някаква яснота.

Но умственото ни убеждение не е трайно. Половин час или два дни по-късно самото това убеждение се превръща в илюзия. Тогава ограничената ни яснота е загубена. Истинската яснота идва, когато непрекъснато усещаме божествената Любов и божественото Присъствие, когато чувстваме вътре в себе си жив пламък, който постоянно просветлява нашите съмнения и тъмното невежество в нас и около нас.

Ако искате да чувствате яснотата на Истината, винаги се старайте да виждате горящия просветляващ пламък вътре във вас. Или поне се опитвайте да чувствате, че има Някой, който е винаги готов да ви отправя всеки миг божествено послание. Вътре в това послание ще видите яснотата на Истината. Тогава от вас ще зависи да използвате тази яснота в своя живот на стремеж.

Има много хора на земята, които не са чували за вътрешното послание. За тях е изключено да боравят с яснотата на Истината. Но има много хора, които са чули вътрешното послание и са открили яснотата на Истината. Въпреки това на тях им е трудно да приложат наученото във всекидневния си живот, защото им липсва вяра в самите себе си. Те виждат Истината, но смятат тази Истина за толкова обширна, че ще ги погълне, ако се опитат да я използват. Това е абсурдно. Истината не може да погълне или унищожи никого; тя само ни енергизира, просветлява и осъществява.

Моля ви, потопете се дълбоко навътре и се опитайте да чуете посланието на вътрешното си същество или вижте и почувствайте горящият пламък, който непрекъснато се стреми да просветли тъмната ви част. Тогава яснотата на Истината ще бъде на ваше разположение и прилагането на Истината също ще бъде на ваше разположение.