Предисловие на редактора

Душата е върховната реалност в нас. Ако искаме трайно удовлетворение, трябва да се стремим да станем едно цяло с душата си. В тази книга осъзналият Бога Учител Шри Чинмой влага възвишеното просветление на своята душа, за да отговори на множество въпроси относно божествената същност на човешкия живот.