137. Не помниш ли?

Не помниш ли,
че едва онзи ден
ти обичаше Бог безусловно?

Не помниш ли,
че едва онзи ден
ти обяви Бог за свой, съвсем свой?
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 137
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.