145. Двама ме обичат

Двама ме обичат:
Сатаната и Бог.

Сатаната ме обича,
за да може да ме използва
като свой верен роб.

Бог ме обича,
за да може да ме има
за Свой жизнерадостен приятел.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German , Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 145
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.