207. Бог Любящият

Ние се молим на Бог Могъщия,
но Бог Любящият
отговаря на нашите молитви.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: German , Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 207
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.