14.

Откритието на моя ум:
Бог ми е дал
тежък товар.
Откритието на моето сърце:
Бог ми е дал
силни рамене.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.