15.

Подаръкът на моя външен живот
за моя вътрешен живот
е моето постоянно душевно
служене.
Подаръкът на моя вътрешен живот
за моя външен живот
е моята безсънната плодоносна
любов.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.