23.

Най-славното начало
на моя живот-чудо:
започнах да обичам Бог,
моя Възлюбен Всевишен
по Неговия собствен начин.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.