24.

Бог е готов да ми даде
още един шанс.
Уви, аз готов ли съм?
И ще бъда ли някога готов
да го приема?
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.