27.

О, мой витал, не се оплаквай.
Ти може да грешиш напълно.
О, мой ум, недей да настояваш.
Ти също
може да грешиш напълно.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.