28.

Не се страхувай от Бог,
не се страхувай.
Вашето сладка среща
не трябва да се бави.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.