13.

Звездите и планетите ме канят.
Страхувам се, че щом като отида при тях,
те ще ме задържат,
за да играя с тях,
и няма да ми позволят да се върна
при горките си родители!
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ foh 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.