18.

Всяка вечер
Бог идва в съня ми
да ме види.
Той ми казва:
„Мое дете,
ти си много добро дете.
Остани такова през целия си живот.“
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ foh 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.