32.

Бог и аз
напълно вярваме един на друг.
Бог не забравя моето сърце
дори за миг.
Аз също правя така –
никога не забравям Божието Сърце.
Никога!
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ foh 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.