38.

Бог ми казва
да не правя
много сериозна грешка.
Трябва да обичам
майка си и баща си
еднакво.
Аз казвам на Бог:
„Правя го, правя го, така правя“.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ foh 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.