106.

Няма друг начин да разбера какво прави Бог, какво има Бог и какво е Бог, освен чрез моя живот на стремеж.
Моят живот на стремеж ми разкрива всички тайни на Всевишния.
Той ми казва какво прави Бог тайно.
Той ми казва какво има Бог тайно.
Казва ми какво Бог тайно е.
Само животът ми на стремеж има всички тайни на Бог на свое разположение.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 106
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.