112.

Насладата е Източникът.
Но как да стигнем до нашия Източник?
Има само един начин и той е себеотдаване: себеотдаване във всеки един момент на Всевишния, на Вътрешния Водач в нас.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 112
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.